2012 Washington, D. C., USA

Den 44. Internationale Kemiolympiade foregik i Washington D.C. i tiden fra den 21. juli til den 30. juli.

Selve konkurrencen foregik på University of Maryland, et af de mere respekterede universiteter i USA. Det var også her de danske studenter boede under konkurrencen, mens mentorerne var gemt væk inde i selve Washington.
Men inden det var kommet så langt, var der gået en lang proces forud. Som de seneste år, var det modellen med fem runder inden udtagelsen af de fire elever til ”landsholdet”, der blev anvendt: 1. runde ude på skolerne, 2. runde på Kemisk Institut, Københavns Universitet, 3. runde på Kemisk Institut, DTU, 4. runde på Kemisk Institut, Århus Universitet og 5. runde igen på Kemisk Institut, Københavns Universitet.

3., 4. og 5. runde blev afviklet som Kemi Camps med deltagelse af 14 elever.
Disse Kemi Camps bestod bl.a. af forelæsninger samt af teoretisk og eksperimentelt arbejde. Det hele foregik i tæt samarbejde med Kemisk Institut, Århus Universitet, Kemisk Institut, Københavns Universitet og Kemisk Institut, DTU.
En stor tak skal der lyde herfra, til de tre universiteter for den store hjælp i form af mandskab, udstyr og lokaler, som de har ydet i forbindelse med afviklingen af dette års danske kemiolympiade.

Det økonomiske grundlag for dette store arrangement var igen i år et meget generøst sponsorat fra Carlsbergs Mindelegat samt en meget stor støtte fra Ministeriet for Børn og Undervisning.

Offentliggørelsen af hvem de fire udvalgte var, fandt sted ved en reception på Carlsberg, hvor bl.a. børne- og undervisningsminister Christine Antorini deltog.
De fire var Sidsel R. Alsing, student fra Grenaa Gymnasium, Frederik Søndergaard-Pedersen, student fra Grenaa Gymnasium, Emil Damgaard-Møller, student fra Aabenraa Gymnasium og Andreas Erichsen, student fra Birkerød Gymnasium.

Efter udtagelsen var de fire udvalgte igennem yderligere 10 dages målrettet træning afholdt på Kemisk institut, Århus Universitet og Kemisk Institut, Københavns Universitet, inden afrejsen til USA.

Resultatet af konkurrence blev fire flotte bronzemedaljer. Et særdeles godt resultat, den skrappe konkurrence taget i betragtning.
Se alle resultaterne på: www.icho2012.org

De teoretiske opgaver var som altid meget svære, et godt stykke over dansk A-niveau og de var temmelig regnetunge. En af opgaverne omhandlede bors kemi, en anden en avanceret organisk syntese (fremstilling af vareniclin) og en tredje grafens kvantemekaniske tilstande.
Eksperimenterne var i år syntese af salenMnClX samt analyse af samme. Et reaktionshastighedsforsøg, hvor man skulle bestemme kinetikken og mekanismen ved hjælp af isotopeffekt. Gode eksperimenter, men udført under meget stort tidspres.

På billedet ses øverst fra venstre: Ph.d. studerende Helene Kolding, Lektor Kurt B. Nielsen og Ph.d. studerende Dennis Jul Hansen. I nederste række fra venstre: Andreas Erichsen, student fra Birkerød Gymnasium, Frederik Søndergaard-Pedersen, student fra Grenaa Gymnasium, Sidsel R. Alsing, student fra Grenaa Gymnasium og Emil Damgaard-Møller, student fra Aabenraa Gymnasium. Emil holder holdets maskot: Hafnium Bjerrum-Brønsted.

Her tester en glad Sidsel medaljens kvalitet.

Og her er en glad Hafnium.

Årets danske kemiolympiade og den internationale kemiolympiade er blevet styret af Lektor Søren Hauge Andersen og Lektor Kurt B. Nielsen med meget god og uundværlig hjælp fra Lektor Hanne Busk, Ph.d. studerende Dennis Jul Hansen, Post Doc. Nina Lock, Ph.d. studerende. Helene Kolding, Ph.d. Jonas L. Hansen, og retskemiker, Ph.d. Brian Schou Rasmussen.