Opgaver

Tidligere 1. runde-opgaver.

Første runde_2022-2023.pdf (296712)

Første runde_2021-2022.pdf (457287)

KemiOL_1runde_2016_final.docx - 1_runde_2016_2017.pdf (435 kB)

KemiOL_1runde_2015.docx - 1_runde_2015_2016.pdf (386,3 kB)

 

Tidligere 2. runde-opgaver.

Anden runde_2022-2023.pdf (460721)

Anden runde_2021-2022.pdf (554629)

Opgaver_2_runde_2015_v1.docx - 2_runde_2014_2015.pdf (928,3 kB)

Opgaver_2_runde_2014_v1.docx - 2_runde_2013_2014.pdf (869,1 kB)

Opgaver_2_runde_2009_final.doc - 2_runde_2008_2009.pdf (906,1 kB)

 

Idéer til øvelser

En hyppigt tilbagevendende øvelse er titrering, hvor man eksempelvis kan bestemme koncentrationen af en opløsning. Din kemilærer kan sikkert være behjælpelig med nogle forskrifter. Almindelige titreringstyper:

  • Syre/basetitrering. Man kan eksempelvis finde ækvivalenspunktet for titrering af eddikesyre med NaOH med en passende indikator.
  • Iodometrisk titrering (redox). En opløsning indeholdende iod (I2) eller triiodid (I3-) kan titreres med en 0,1 M opløsning af natrium thiosulfat (NaS2O3) med stivelse som indikator. 
  • Permanganattitrering (redox). En kendt mængde kaliumoxalat (K2C2O4) titreres med en kalium permanganatopløsning (KMnO4, typisk omkring 0,02 M).
  • EDTA-titrering (kompleksiometrisk). Kan bruges til bestemmelse af kalk i vand. En kendt mængde CaO opløses i demineraliseret vand og det titreres med EDTA med eksempelvis Eriochome T som indikator.
  • Ionjagt