Opgaver

Du kan gå ind på vores EMU-side (se under links) for at se tidligere 1. runde-opgaver samt plakatopgaver. Følg også linket nedenfor til en lille multiple choice-test. Hvem scorer højest i klassen?

docs.google.com/forms/d/1mbkxEs-kwLZwPeOOVO8b37JEJ5gg0K7f63NEtUI50UI/viewform

 

Idéer til øvelser

En hyppigt tilbagevendende øvelse er titrering, hvor man eksempelvis kan bestemme koncentrationen af en opløsning. Din kemilærer kan sikkert være behjælpelig med nogle forskrifter. Almindelige titreringstyper:

  • Syre/basetitrering. Man kan eksempelvis finde ækvivalenspunktet for titrering af eddikesyre med NaOH med en passende indikator.
  • Iodometrisk titrering (redox). En opløsning indeholdende iod (I2) eller triiodid (I3-) kan titreres med en 0,1 M opløsning af natrium thiosulfat (NaS2O3) med stivelse som indikator. 
  • Permanganattitrering (redox). En kendt mængde kaliumoxalat (K2C2O4) titreres med en kalium permanganatopløsning (KMnO4, typisk omkring 0,02 M).
  • EDTA-titrering (kompleksiometrisk). Kan bruges til bestemmelse af kalk i vand. En kendt mængde CaO opløses i demineraliseret vand og det titreres med EDTA med eksempelvis Eriochome T som indikator.